CÁO PHÓ

Gia đ́nh chúng tôi đau buồn báo tin cùng
Thân Bằng Quyến Thuộc,
Gia Đ́nh Kỵ Binh QLVNCH khắp nơi :
Chồng, Cha, Anh của chúng tôi:

Kỵ Binh Thiếu

TRẦN TỨ QUÍ
Pháp Danh Quảng Phúc
Sanh ngày 22 tháng 9 năm 1947

Cựu Chi Đoàn Trưởng, Chi Đoàn 2 Thiết Kỵ
Thiết Đoàn 10 Kỵ Binh, Đoàn 25 BB
Khóa 21 SQTBTĐ - Khóa 16 SQCB/TG

Vừa tạ thế tại Orange County, California
Ngày 10 tháng 12 năm 2021
Nhằm ngày 07 tháng 11 năm Tân Sửu
Hưởng Thọ 74 Tuổi

Linh cữu hiện đang quàn tại:

Nhà Quàn: Địa chỉ 7820 Bolsa Ave, Midway City, CA 926555

Chương Tŕnh Tang Lễ

Ngày 21 tháng 12 năm 2021
Nhằm ngày 18 tháng 11 năm Tân Sửu

                                    09:00 a.m – 10:00 a.m : Lễ Nhập Liệm, Phục Hồn, Thành Phục

                                    10:00 a.m – 12:00 a.m : Thăm viếng.

                                    12:00 p.m – 01:00 p.m : Lễ Quy Y Linh, Thuyết linh.

                                    01:00 p.m – 01:30 p.m : Lời cảm niệm của tang quyến.

                                    02:30 p.m                       : Lễ Khiển Điện . Di quan . Hỏa Táng.

                                    04:00 p.m                       : Lễ An Linh, Phản Khốc tại Chùa Đại Giác

                                    05:00 p.m                       : Hoàn măn

Tang Gia Đồng Kính Báo
Vợ: Trương Huê
Con Trai: Trần Duy Khôi
Em Trai: Trần Hữu Thiên, Trần Lục Phú
Em Gái: Trần Xuân Lan

Cáo Phó này thay thế Thiệp Tang