header

THIẾT GIÁP BINH QLVNCH KÍNH CHÀO MỪNG QUÝ CHIẾN HỮU VÀ THÂN HỮU
Welcome to the RVN ARMOR CAVALRY ASSOCIATION HOME PAGE
LỜI TÂM TÌNH

Quý Kỵ Binh Niên Trưởng và Quý Kỵ Binh cùng Gia Đình thương mến,
Thấm thoát đã 46 năm trôi qua... Gia đình Kỵ binh đã ly tan đột ngột...
                                             Sống kiếp ly hương... Mỗi người một phương trời xa cách...
Nhưng trong lòng mỗi chúng ta không thể quên nhau, do những kỷ niệm buồn vui đời "Kỵ Mã Da Ngựa Bọc Thây" trong những ngày chinh chiến...
Anh em Kỵ Binh trên khắp thế giới đã cố công tìm kiếm nhau để "hâm nóng tình Huynh Đệ Kỵ Binh"...
Nhịp cầu tri âm đã có cơ hội nối lại...
Hầu hết chúng ta đã bước vào ngưỡng cửa lục tuần hoặc "thất thập cổ lai hy", có người may mắn hơn đã bước vào thời thương thọ. Nối lại nhịp cầu tri âm có lẽ là khát khao của đại đa số anh em kỵ binh...Những chàng nón đen đội ngược...
Được sự Khích Lệ và Hỗ Trợ Thông Tin của các gia đình Kỵ Binh khắp nơi, nên Hội Ái Hữu Thiết Giáp Binh Nam California mạnh dạn thực hiện "Website" này để Kỵ Binh chúng ta có cơ hội tìm lại nhau, an ủi, khich lệ, và nối kết lại "Tình Huynh Đệ Kỵ Binh" sau bao năm xa cách...để những chàng Kỵ Mã hào hoa phong nhã...nhưng rất oai hùng vó câu muôn dặm...ôn lại với nhau những kỷ niệm xưa, những chiến tích lẫy lừng tô đậm nét QUÂN SỬ QLVNCH, góp phần vào trang sử oanh liệt của dân tộc.
Ước ao nhiều Kỵ Binh sẽ hưởng ứng và góp phần xây dựng trang web của chúng ta ngày càng phong phú, súc tích, và vui tươi...
Tập Thể Kỵ Binh Hội Ái Hữu Thiết Giáp Binh.

Ban Biên Tập giữ quyền được từ chối hoặc chỉnh sửa bất cứ bài viết nào nhận được để đăng tải trên trang nhà.
The website reserves the right to refuse or edit any article received for publication in the website

slides