TRI ÂN QUƯ ÂN NHÂN KỴ BINH VÀ THÂN HỮU ĐĂ HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI

 

Một Chút Quà Cho Đồng Đội

 

2021

 

CHÂN THÀNH CHỜ MONG QUƯ KỴ BINH VÀ THÂN HỮU

TIẾP TAY HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI

Danh Sách Ân Nhân TPB-QP Năm 2021

 

STT

ÂN NHÂN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

NGÀY

GHI CHÚ

 

1

Phạm Văn Bản

DC

$150.00

12/1/2020

 

 

 

2

Nguyễn Văn Hợi

CA

$100.00

12/1/2020

 

 

 

3

Hồ Đ́nh Thuận

CA

 

Tự gởi

Gởi: Ng V. Tơn $100, Văn Kiệt $100, Trần Văn Ngà $100, Nguyễn Văn Đạt $200.00

 

4

Pedro N Nguyễn

CA

$20.00

12/5/2020

 

 

 

5

Phan Văn

SC

$100.00

 

 

 

 

6

Ngô Duy Lượng

CA

$50.00

 

 

 

 

7

Nguyễn Văn Thơ

CA

$100.00

 

 

 

 

8

Nguyễn Ngọc Sinh

CA

$100.00

 

 

 

 

9

Nguyễn Xuân Đức

CA

$50.00

 

 

 

 

10

Hoàng Văn Ân

IL

$200.00

 

 

 

 

11

Nguyễn  V Cao

CA

$20.00

 

 

 

 

12

Đức T La

CA

$20.00

 

 

 

 

13

Ngụy Gia

CA

$100.00

 

 

 

 

14

Lương Chi

WA

$100.00

 

 

 

 

15

Hồ Văn Ảnh

CA

$50.00

 

 

 

 

16

Đặng Quốc Bảo

CA

$100.00

 

 

 

 

17

Phan Công Tuấn

CA

$100.00

 

 

 

 

18

Hồ Công

CA

$40.00

 

 

 

 

19

Ngô

FL

$100.00

 

 

 

 

20

Phạm Văn Quang

FL

$100.00

 

 

 

 

21

Hồ Thanh Nhă

CA

$200.00

 

 

 

 

22

Trương Quang Thượng

CA

$100.00

 

 

 

 

23

Huynh Lang

NY

$50.00

 

 

 

 

24

Nguyễn Hoàng

HI

$50.00

 

 

 

 

25

Lữ Chương Điền

CA

$100.00

 

 

 

 

26

Tựng

CA

$30.00

 

 

 

 

27

Đ́nh Thức

CA

$100.00

 

 

 

 

28

Đàm Văn Keo

FL

$100.00

 

 

 

 

29

Nguyễn Thành Chức

CA

$50.00

 

 

 

 

30

Nguyễn Hữu Chấn

CA

$200.00

 

 

 

 

31

BS Anh Nguyen

CA

$99.99

 

 

 

 

32

Nguyễn T Tường

FL

$200.00

 

 

 

 

33

Phúc

WA

$50.00

 

 

 

 

34

Đ́nh Hiện

CA

$100.00

 

 

 

 

35

Khắc Trường

CA

$100.00

 

 

 

 

36

Son To

AL

$50.00

 

 

 

 

37

Nguyễn Đ́nh Hiển

CA

$300.00

 

 

 

 

38

Herry Nguyễn

CA

$50.00

 

 

 

 

39

Nguyễn T Hiền

CA

$100.00

 

 

 

 

40

BS Đức Chương

 

$200.00

 

 

 

 

41

Đ Dung

CA

$50.00

 

 

 

 

42

Nguyễn Văn Nhựt

CA

$50.00

 

 

 

 

43

De Te Chuong

CT

$100.00

 

 

 

 

44

Phan Chí Thiệp

CA

$100.00

 

 

 

 

45

Nguyễn Hữu

TX

$40.00

12/09/20

 

 

 

46

Văn Thích

PA

$100.00

 

 

 

 

47

Hoàng Quế

TX

$100.00

 

 

 

 

48

Lương Bùi Tùng

CA

$100.00

 

 

 

 

49

Nguyễn Đ Bửu

CA

$100.00

 

 

 

 

50

Quốc Gia

CA

$100.00

 

 

 

 

51

Ngọc Long

WA

$30.00

 

 

 

 

52

Nguyễn Quốc Bảo

CA

$100.00

 

 

 

 

53

Đinh Văn Cho

AR

$50.00

12/12/20

 

 

 

54

Đô Trần

TX

$200.00

 

 

 

 

55

Thanh Nguyễn

TX

$50.00

 

 

 

 

56

Trung Hiếu

TX

$200.00

 

 

 

 

57

Nguyễn Kim Hưng

CA

$30.00

 

 

 

 

58

Diệu Huỳnh

WA

$50.00

 

 

 

 

59

Doanh Nguyễn

CA

$30.00

12/15/20

 

 

 

60

Ngoc

CA

$50.00

 

 

 

 

61

Huỳnh Văn Mỹ

CA

$100.00

12/16/20

 

 

 

62

Trương Cẩm

CA

$500.00

12/18/20

 

 

 

63

Trần Văn

PA

$100.00

12/29/20

 

 

 

64

Nguễn Văn Trung

TX

$100.00

 

 

 

 

65

Nguyễn Ngọc Doanh

CA

$30.00

12/30/20

 

 

 

66

Nguyễn Thân Vinh

CA

$100.00

 

 

 

 

67

Michael Thanh Trần

CA

$500.00

01/01/21

 

 

 

68

Trần Thị Nguyệt

VN

$200.00

01/14/21

Châu Trương

 

69

KB Bính

CA

$300.00

01/15/21

Tr Hữu Thành. ( gởi KBSG $100

 

70

Nguyễn Tẩn

CA

$100.00

01/21/21

 

 

 

71

Sơn

JN

$200.00

 

Gởi: Ng V. Tơn $100

 

72

Ô Thái Minh Sơn

TX

$200.00

01/23/21

 

 

 

73

Văn Dưỡng

CA

$200.00

 

TM Giao $50, Thọ $50

 

74

Phạm Hữu Phước

CA

 

Tự gởi

Gởi Văn Kiệt $100, Trịnh Khải Trường $100

 

75

Anh Hoàng

CA

$100.00

01/28/21

 

 

 

76

Michael Thanh Trần

CA

$500.00

01/30/21

 

 

 

77

Trần Hữu Thành

CA

$1820.00

02/04/21

Theo đề nghị gởi 10 TPB nặng

 

78

Hồ Đ́nh Thuận

CA

 

 Tự gởi

Lại Q. Thụy, Lâm Văn Đực

 

79

Nguyễn T. Tường

FL

$200.00

02/06/21

 

 

 

80

Dương văn Thu

TX

$100.00

02/17/21

 

 

 

81

Lại Quốc Nam

CA

$300.00

03/05/21

 

 

 

82

Trần Tự Do

TX

 

Tự gởi

Hội Cựu QN San Antonio Gởi 3 TPB, $300.00

 

83

Tr. Dương, Hiền Nguyễn

CA

$500.00

03/21/21

 

 

84

Bùi Đưc Thuyên

CA

$200.00

03/26/21

 

 

 

85

Ẩn Danh

CA

$100.00

04/06/21

Anh Trọng

 

 

86

Lại Quốc Nam

CA

$300.00

04/09/21

Lần  2

 

 

87

Ô Sơn Ca

TX

$300.00

04/17/21

Lần  2

 

 

88

Nguyễn Hoàng Dũng

CA

$100.00

04/30/21

$12,609.99

 

 

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP NĂM 2021 (TIẾP THEO)

 

89

Đinh Văn Cho

AR

$50.00

#N/A

 

 

 

90

Lan Tran

CA

$300.00

06/07/21

 Hậu duệ NT Trần H Thành

 

91

Hồ Thanh NhĂ

CA

$40.00

06/22/21

 

 

 

92

Hồ Đ́nh Thuận

CA

$500.00

07/17/21

 

 

 

93

Đinh Văn Cho

AR

$100.00

07/21/21

 

 

 

94

KB Sơn Ca

TX / 3

$300.00

07/23/21

 

 

 

95

Michael Thanh Trần

CA /2

$500.00

07/23/21

$14,399.99

 

 

96

Hoàng Văn Ân

IL/2

$200.00

07/29/21

Kêu gọi Hổ Trợ Đại  Dịch

 

97

De Te Chuong

CT/2

$200.00

07/29/21

 

 

 

98

Đinh Văn Cho

AR

$50.00

08/01/21

 

 

 

99

Nguyễn Văn Hợi

CA

$200.00

08/08/21

 

 

 

100

Nguyễn Hoàng Dũng

CA

$100.00

08/08/21

 

 

 

101

Hồ Thanh Nhă

CA

$150.00

08/08/21

 

 

 

102

Phan Thế Thiệp

CA

$100.00

08/13/21

 

 

 

103

Nguyễn Ngọc Sinh

CA

$100.00

 

 

 

 

104

Ngụy Gia

CA

$100.00

 

 

 

 

105

Khắc Trường

CA

$100.00

 

 

 

 

106

Triệu Phổ

CA

$100.00

 

 

 

 

107

Nguyễn T Tường

FL

$300.00

 

 

 

 

108

John Nguyễn

CA

$100.00

 

 

 

 

109

Phan Văn

SC

$100.00

 

 

 

 

110

Lữ Chương Điền

CA

$100.00

 

 

 

 

111

Nhan văn Mụ

TX

$100.00

 

 

 

 

112

Dương văn Thu

TX

$200.00

 

 

 

 

113

Sơn

CA

$300.00

08/15/21

 

 

 

114

Trần Đ́nh Khoa

CA

$100.00

08/16/21

 

 

 

115

Thân Hữu FortSmith

AR

$700.00

08/19/21

KB Đinh Văn Cho AR

 

116

Nguyễn Vân

CA

$50.00

08/20/21

 

 

 

117

Trung Hiếu

TX

$200.00

 

 

 

 

118

Hồng Phúc

WA

$50.00

 

 

 

 

119

Nguyễn Xuân Đức

CA

$100.00

 

 

 

 

120

Đàm Văn Keo

FL

$100.00

 

 

 

 

121

Phạm Thanh Quang

FL

$100.00

 

 

 

 

122

Trần Đô

TX

$100.00

 

 

 

 

123

Kia Boi Quách

AZ

$50.00

 

 

 

 

124

Lương Bùi Tùng

CA

$100.00

 

 

 

 

125

Nguyễn Hoàng

HI

$50.00

 

 

 

 

126

Hoàng Quế

TX

$100.00

 

 

 

 

127

Thanh Nguyễn

TX

$50.00

 

 

 

 

128

Son

AL

$50.00

 

 

 

 

129

Phan Công Tuấn

CA

$100.00

 

 

 

 

130

Quang Thuận

CA

$50.00

 

 

 

 

131

Nguyễn Văn Nhựt

CA

$100.00

 

 

 

 

132

Tựng

CA

$50.00

 

 

 

 

133

Đắc Sách

FL

$300.00

 

 

 

 

134

Phan Ḥa Hiệp

FL

$1,000.00

 

 

 

 

135

Huỳnh Văn Mỹ

CA

$100.00

 

 

 

 

136

Phạm Văn Bản

DC

$100.00

 

 

 

 

137

Nguyễn Hữu Chấn

CA

$200.00

 

 

 

 

138

Anh H Hoàng

CA

$99.99

 

 

 

 

139

Nguyễn Hiền

CA

$50.00

 

 

 

 

140

Trần Quang Hiển

CA

$100.00

08/21/21

 

 

 

141

Nguyễn Điểu

CA

$250.00

 

 

 

 

142

Thân Hữu FortSmith

AR

$1,007.00

08/27/21

 

 

 

143

Nguyễn Lộc

TX

$100.00

 

 

 

 

144

Joe Nguyễn

LA

$25.00

 

 

 

 

145

Viễn Ngô

CA

$200.00

 

 

 

 

146

La Minh Lam

GA

$100.00

 

 

 

 

147

Thanh Tan Hồ

AR

$50.00

 

 

 

 

148

Nguyễn Quốc Bảo

CA

$50.00

 

 

 

 

149

Trần

PA

$100.00

 

 

 

 

150

Nguyễn Bửu

WA

$100.00

 

 

 

 

151

Phạm Thái

CA

$100.00

 

 

 

 

152

Bảo Nguyễn

CA

$100.00

 

 

 

 

153

Nguyễn Ngọc Doanh

CA

$30.00

 

 

 

 

154

Đ́nh Thức

CA

$100.00

 

 

 

 

155

Bùi Đưc Thuyên

CA

$100.00

 

 

 

 

156

Hồ Văn Ảnh

CA

$50.00

 

 

 

 

157

Trương Gia Lương

CA

$200.00

 

 

 

 

158

Hoa Khanh Nguyên

CA

$100.00

 

 

 

 

159

Lương Chi

WA

$100.00

 

 

 

 

160

Ngọc Long

WA

$50.00

 

 

 

 

161

BS Đức Chương

KS

$300.00

 

 

 

 

162

Nguyễn D́nh Lân

CA

$100.00

08/29/21

 

 

 

163

Trương Quang Thượng

CA

$100.00

08/30/21

 

 

 

164

Ngô

FL

$100.00

 

 

 

 

165

Bùi Quốc Thái

CA

$100.00

09/04/21

 

 

 

166

V. Doan

CA

$30.00

09/07/21

 

 

 

167

Lưu Quang Hiển

CA

$50.00

 

 

 

 

168

Huynh V Lang

NY

$100.00

 

 

 

 

169

Trương  Quan

WA

$50.00

 

 

 

 

170

Trần Châu Giang

OR

$50.00

 

 

 

 

171

Nguyễn Lộc Hưởng

TX

$300.00

09/13/21

 

 

 

172

Hồ Đ́nh Thuận

CA

$500.00

 

 

 

 

173

Dưởng

CA

$200.00

 

Gởi $100.00 cho KB SG

 

174

GĐ 2/15 TK

CA

$250.00

09/14/21

 Phúng Điếu KB Phạm Thế Oanh

 

175

Ngô Duy Lượng

CA

$50.00

 

 

 

 

176

Hùng Cường

UT

$100.00

09/16/21

 

 

 

177

Nguyễn M. Hương

GA

$100.00

09/17/21

 

 

 

178

Trần Hửu Thành

CA

$100.00

09/20/21

 

 

 

179

Nguyễn Thanh Cao

CA

$50.00

09/24/21

 

 

 

180

Nguyễn Đ́nh Hiển

CA

$200.00

09/30/21

 

 

 

181

Hoàng Thi

TX

$50.00

10/08/21

 

 

 

182

Nguyễn Kim Hưng

CA

$30.00

 

 

 

 

183

Sơn Ca

TX

$100.00

10/18/21

 

 

 

184

Thụy Lâm

TX

$50.00

 

 

 

 

185

Nguyễn Lộc Hưởng

TX

$150.00

 

 

 

 

186

Hiên

CA

$50.00

 

 

 

 

187

Long

TN

$50.00

11/12/21

 

 

 

188

Kim Chung Nguyễn

VN

$176.00

11/13/21

 

 

 

189

Đặng Ngọc Nhàn

CA

$30.00

11/20/21

Đơn vị 101 Bộ TTM ( Thân Hữu )

 

 

 

 

 

 

TẾT 2022

 

 

190

Phạm Hữu Phước

CA

$100.00

11/24/21

 

 

 

191

Đinh Văn Cho

AR

$50.00

12/03/21

Tặng Nguyễn Huệ TNV

 

192

Pham, Khuê

CA

$100.00

12/08/21

 

 

 

193

Một ân nhân Ẩn Danh

V. Nam

 

12/09/21

10 triệu VNĐ/10 TPB KB (Tết)

 

194

Đinh Văn Cho

AR

$150.00

12/13/21

 

 

 

195

Một ân nhân Ẩn Danh

V. Nam

 

12/11/21

 3 triệu VNĐ/2 TPB ( Tết)

 

196

Gia Đ́nh chị Sơn Ca

TX

$200.00

12/17/21

 

 

 

197

Hoàng Văn Ân

IL

$200.00

12/21/21

 

 

 

198

Thanh Hồng

WA

$100.00

 

 

 

 

199

Bích Phượng (Thân Hữu

VA

$300.00

12/27/21

  Gởi theo đề nghị

 

 

 

 

 

 

$14,377.99

 

 

 

Tông Cộng

 

$28,777.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Ân Nhân TPB-QP Năm 2020

STT

ÂN NHÂN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

NGÀY

GHI CHÚ

1

NT Hồ Đ́nh Thuận

Bắc CA

 $200.00

12/5/2019

TPB: Vơ Văn Tỉnh

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Ngon

 

2

KB Hồ Thanh Nhă

Nam CA

$100.00

12/9/2019

 

 

3

NT Trương Q. Thượng

Nam CA

$60.00

12/12/2019

 

 

4

KB Ngụy  Gia

Nam CA

$50.00

 

 

 

5

Bà Nguyễn Hữu Chấn

Nam CA

$200.00

 

 

 

6

Bà Phan Công Tuấn

Nam CA

$100.00

 

 

 

7

KB Phan Thế Thiệp

Nam CA

$100.00

 

 

 

8

KB Nguyễn Đ́nh Tuyên

Nam CA

$100.00

 

 

 

9

NT Nguyễn Văn Nhựt

San Diego

$50.00

 

 

 

10

Bà Đ tá Dung

San Diego

$50.00

 

 

 

11

KB Nguyễn Ngọc Sinh

San Jose

$100.00

 

 

 

12

KB Nguyễn Khánh Ḥa

Bắc CA

$100.00

 

 

 

13

KB Huỳnh Văn Mỹ

San Jose

$100.00

 

 

 

14

KB Trần Ngọc Dương

San Diego

$50.00

 

 

 

15

KB John Nguyễn

Nam CA

$50.00

 

 

 

16

KB Trần Đ́nh Khoa

Nam CA

$100.00

 

 

 

17

KB Lê Quang Thảo

AZ

$50.00

 

 

 

18

KB Phạm Hữu Phước

Nam CA

$100.00

 

 

 

19

KB Nguyễn Văn Tẩn

Nam CA

$50.00

 

$1,510.00

 

20

Ô Bà Lê Sơn

Nam CA

$500.00

12/14/2019

 

 

21

KB Hà Công Minh

Nam CA

$50.00

12/15/2019

 

 

22

KB Hà Ngọc Bé

Nam CA

$50.00

 

 

 

23

Lê Văn Duyệt

Nam CA

$50.00

 

 

 

24

KB Nguyễn Điểu

Nam CA

$300.00

 

$950.00

 

25

KB Viễn Ngô

Nam CA

$200.00

12/16/2019

 

 

26

Bà Phan Ḥa Hiệp

FL

$100.00

 

 

 

27

KB Nguyễn Thanh Hiền

Bắc CA

$50.00

 

 

 

28

NT Lương Chi

WA

$100.00

 

 

 

29

KB De Te Chương

CT

$50.00

 

 

 

30

KB Nguyễn Hoàng

HI

$50.00

 

 

 

31

KB Nguyễn Xuân Đức

Nam CA

$50.00

 

 

 

32

KB Phạm Khuê

CA

$100.00

 

 

 

33

NT Huỳnh Kiêm Mậu

OR

$50.00

 

 

 

34

KB Trần Đô

TX

$200.00

 

 

 

35

KB Nguyễn Quốc Bảo

Bắc CA

$50.00

 

 

 

36

KB Vơ Hồng Phúc

WA

$50.00

 

 

 

37

KB Phạm Văn Bản

DC

$200.00