DANH SÁCH TPB-QP/TGB ĐÃ NHẬN QUÀ TẾT 2021

Cập nhật ngày 01/07/2022

STT

Họ và Tên

Nơi cư ngụ

Số Tiền

Lệ Phí

Gởi ngày

Ghi Chú

1

Nguyễn Lan

Quảng Trị

$100.00

$3.00

12/14/2020

 Tết 2021 và Bão Lụt

2

Lê Quang Tài

 

$100.00

$3.00

 

 

3

Trần Ngọc Thông

 

$100.00

$3.00

 

 

4

Nguyễn Lương Lập

 

$100.00

$3.00

 

 

5

Lê Lập

Thừa Thiên

$100.00

$3.00

 

 

6

Ngô Dự

 

$100.00

$3.00

 

 

7

Trần Lưu Lũy

 

$100.00

$3.00

 

 

8

Phan Đình Ngân

 

$100.00

$3.00

 

 

9

Phan Văn Hậu

 

$100.00

$3.00

 

 

10

Võ Văn Tỉnh

 

$100.00

$3.00

 

 

11

Phạm Văn Thiết

Đà Nẳng

$100.00

$3.00

12/16/20

 

12

Đặng Xuân Thu

 

$100.00

$3.00

 

 

13

Lê Văn Hiệp

 

$100.00

$3.00

 

 

14

 Nguyễn Phi Nguyên

 

$100.00

$3.00

 

 

15

Nguyễn Phú Rớt

 

$100.00

$3.00

 

 

16

Phạm Văn Mại

Quảng Nam

$100.00

$3.00

 

 

17

Nguyễn Phú

 

$100.00

$3.00

 

 

18

Nguyễn Đức Hòa

 

$100.00

$3.00

 

 

19

Nguyễn Nam Quang

Quảng Ngãi

$100.00

$3.00

 

 

20

Đào Thành Hiện

 

$100.00

$3.00

 

 

21

Cao Văn Anh

Bình Định

$100.00

$3.00

12/17/20

 

22

Văn Ngọc Thọ

Đồng Nai

$100.00

$3.00

 

 

23

Lê Thiên

Đà Nẳng

$100.00

$2.00

12/21/20

 

24

Đặng Văn Triều

Bình Định

$100.00

$2.00

 

 

25

Trần Vĩnh Cung

Kiên Giang

$100.00

$2.00

 

 

26

Lê Văn Ngon

Bình Dương

$100.00

$2.00

 

 

27

Nguyễn văn Nô

Tiền Giang

$100.00

$2.00

 

 

28

Diêu Thiện

Vĩnh Long

$100.00

$2.00

 

 

29

Lý Ái Trình

SG

$100.00

$2.00

 

 

30

Lý Ngoc Xuân

SG

$100.00

$2.00

 

 

31

Phan Hồng Thúy

SG

$100.00

$2.00

 

 

32

Trương Ngọc Oanh

SG

$100.00

$2.00

 

 

33

Ngô Thanh Toại

SG

$100.00

$2.00

 

 

34

Hồ Văn Quản

SG

$100.00

$2.00

 

 

35

Nguyễn Văn Minh

SG

$100.00

$2.00

 

 

36

Trân Văn Thọ

Gia Lai

$100.00

$2.00

 

 

37

  Quang Phú

SG

$100.00

$2.00

 

 

38

Nguyễn Cát Hồng

SG

$100.00

$2.00

 

 

39

Huy Tôn

SG

$100.00

$2.00

 

 

40

Nguyên Văn Quyền

SG

$100.00

$2.00

 

 

41

Lý Phươc Thọ

SG

$100.00

$2.00

 

 

42

Phạm Văn Cải

SG

$100.00

$2.00

 

 

43

Nguyễn Văn Điền

SG

$100.00

$2.00

 

 

44

Đinh Văn Khuê

SG

$100.00

$2.00

 

 

45

Trần Tấn Lợi

SG

$150.00

$4.00

 

 

46

Hoàng Nhơn

Huế

$100.00

$2.00

 

 

47

Ngô Văn Hường

Tiền Giang

$100.00

$2.00

12/31/20

 

48

Hồ Phùng Hải

SG

$100.00

$2.00

 

 

49

Nguyêễn Thế Dân

Bình Dương

$100.00

$2.00

 

 

50

Trần Hòa Xuân

Tiền Giang

$100.00

$2.00

 

 

51

Nguyễn Hữu Oánh

SG

$100.00

$2.00

 

 

52

Trương Duy Ngọc

Khánh Hòa

$100.00

$2.00

 

 

53

Phan Ngọc Dung

SG

$100.00

$2.00

 

 

54

Trần Mộng Giao

Vĩnh Long

$100.00

$2.00

 

 

55

Hồ Phước Hảo

Tiền Giang

$100.00

$2.00

 

 

56

Nguyễn Văn Thanh

SG

$100.00

$2.00

 

 

57

Nguyễn Anh Ngọc

SG

$100.00

$2.00

 

 

58

Nguyễn Văn Anh

An Giang

$100.00

$2.00

01/21/21

 

59

Võ Hữu Duyên

Bà Rịa-VT

$100.00

$2.00

 

 

60

Nguyễn Văn Tư

Bình Thuận

$100.00

$2.00

 

 

61

Dương Văn Sáu

Vĩnh Long

$100.00

$2.00

 

 

62

Võ Văn Vui

Vĩnh Long

$100.00

$2.00

 

 

63

Trần Văn Sự

Tiền Giang

$100.00

$2.00

 

 

64

Nguyêxn Văn Thành

Tiền Giang

$100.00

$2.00

 

 

65

Cao Văn Tươi

Tiền Giang

$100.00

$2.00

 

 

66

Nguyên Văn Trơn

SG

$100.00

$2.00

 

Của KB Sơn Vũ

67

Nhóm KB Sài Gòn

SG

$100.00

$2.00

 

Của NT T.H. Thành

68

Nguyễn Văn Trường

SG

$100.00

$2.00

 

Của NT T.H. Thành

69

Nguyên Văn Quyền

SG

$100.00

$2.00

 

Của NT T.H. Thành

70

Nguyễn Huệ

SG

$100.00

$2.00

 

 

71

Trần Mộng Giao

Vĩnh Long

$50.00

$2.00

01/25/21

của KB Duong Vo

72

Nguyễn Đức Lực

SG

$100.00

$2.00

 

 

73

Châu Thanh

Kiên Giang

$100.00

$2.00

 

 

74

Lê Ngọc Trưng

Quảng Ngãi

$100.00

$2.00

 

 

75

Nguyễn Văn Nhường

Đồng Nai

$100.00

$2.00

 

 

76

Tưởng Văn Mỹ

Trà Vinh

$100.00

$2.00

 

 

77

Võ Văn Kiệt

 Bình Thuận

$100.00

 

 

NT Hồ Đ Thuận gởi :

78

 Nguyễn Văn Trơn

 SG

$100.00

 

 

79

 Trần Văn Ngà

SG

$100.00

 

 

80

Nguyễn Văn Đạt

Thừa Thiên

$200.00

 

 

81

Võ Văn Kiệt

Bình Thuận

 

 

 

Phạm H Phước gởi

Mỗi anh $100

82

Trịnh Khải Trường

Khánh Hòa

 

 

 

83

Lại Quang Thụy

Lâm Đồng

 

 

02/02/21

Hồ Đ Thuận Gởi

Mỗi anh $100

84

Lâm Văn Đực

Long An

 

 

 

85

Hồ Phước Hảo

Tiền Giang

$200.00

$2.00

02/05/21

Trần Hữu Thành

86

Tiêu Văn Hoàng

Sóc Trăng

$200.00

$2.00

 

nhờ BĐH gởi

87

Hoàng Văn Ất

QuảngTrị

$200.00

$2.00

 

Trần Hữu Thành

88

Trần Lưu Lũy

Thừa Thiên

$200.00

$2.00

 

 T H T

89

Lương Ngoc Tươi

Vĩnh Long

$200.00

$2.00

 

 T H T

90

Nguyễn Văn Anh

An Giang

$200.00

$2.00

 

 T H T

91

Thái Văn Hợp

Sóc Trăng

$200.00

$2.00

 

 T H T

92

Nguyễn Nã

Tiền Giang

$200.00

$2.00

 

 T H T

93

Nguyễn Lan

QuảngTrị

$100.00

$2.00

 

 T H T

94

Nguyễn Văn Đông

SG

$100.00

$2.00

 

Trần Hữu Thành

95

Trương T Oanh

SG

$100.00

$2.00

02/05/21

 

96

Kim Thanh Minh

SG

$100.00

$2.00

 

 

97

  Thị Len

SG

$100.00

$2.00

02/19/21

N. Óanh chuyển

98

Lương Thị Huệ

SG

$100.00

$2.00

 

 

99

Nguyễn Thị Bích

Đà Nẳng

$100.00

$2.00

03/03/21

 

100

Kim Thanh Vi

SG

$200.00

$2.00

Của Hậu duệ

 

101

Bành Khải

Cần Thơ

$100.00

$2.00

 

 

102

Nguyên Tấn Nở

Cần Thơ

$100.00

$2.00

 

 

103

Nguyễn Ngọc

Lâm Đồng

 

 

KB Trần Tự Do Hội Cựu QN và Cộng Đồng Người Việt gởi mỗi TPB $100.00

104

Nguyễn Đức Lộc

Khánh Hòa

 

 

105

Dương Trí Đức

Cần Thơ

 

 

106

Nguyễn Văn

Khánh Hòa

$100.00

$2.00

 

 

107

Nguyên Văn Bé

Đồng Tháp

$100.00

$2.00

 

 

108

Võ Văn Bé

Cần Thơ

$100.00

$2.00

 

 

109

Tưởng Văn Mỹ

Trà Vinh

$200.00

$2.00

03/21/21

Khẩn cấp

110

Phan Vĩnh Long

Đồng Nai

$100.00

$2.00

03/31/21

Khẩn cấp

111

Triệu Bửu Phú

An Giang

$100.00

$2.00

04/24/21

 

112

Vũ Thị Hoài

SG

$100.00

$2.00

 

 

113

Nguyễn Văn Dũng

An Giang

$100.00

$2.00

 

 

114

Nguyễn Văn Sa

SG

$100.00

$2.00

 

 

115

Hà văn Thắng

Đồng Nai

$100.00

$2.00

 

 

116

Lưu Văn Sửu

Đồng Nai

$100.00

$2.00

 

 

117

Nguyễn văn Sáu

Vĩnh Long

$100.00

$2.00

 

 

118

Trần Thị Thu Thủy

Bạc Liêu

$100.00

$2.00

 

 

119

Phạm Thế Oanh

SG

$100.00

$2.00

 

 

120

Thạch Khoảnh

Trà Vinh

$100.00

$2.00

 

 

121

Nguyêễn Thị Huệ

SG

$100.00

$2.00

 

 

122

Trần Văn An

Khánh Hòa

$100.00

$2.00

05/07/21

$12,346.00

123

Trần Văn Lượng

Đà Nẳng

$100.00

$2.00

05/30/21

Khẩn cấp

124

Nguyễn Ngoc Anh

SG

$100.00

$2.00

 

BV

125

Phan Thuy Dung

SG

$100.00

$2.00

 

$12,652.00

126

Trương Ngọc Oánh

SG

$100.00

$2.00

07/05/21

 

127

Phan Hồng Thúy

SG

$100.00

$2.00

 

 

128

Lý Ai Trình

SG

$100.00

$2.00

 

 

129

Kim Thanh Minh

SG

$100.00

$2.00

 

 

130

Trần Mộng Giao

Vĩnh Long

$100.00

$2.00

 

$13,162.00

131

Nguyễn Phú Hải

SG

$100.00

$2.00

07/08/21

$13,264.00

132

Lê Siêm

Quảng Ngãi

$100.00

$2.00

07/11/21

 

 

Nguyễn Thị Huệ

SG

$500.00

$5.00

07/18/21

$13,871.00

133

Đinh Văn Khuê

SG ( Cô Huệ )

 

 

 

Khân cấp/ Covid

134

Huy Tôn

SG (Chuyển )

 

 

 

Khân cấp

135

Nguyễn Văn Thanh

SG

 

 

 

Khân cấp

136

Phạm Văn Cải

SG

 

 

 

Khân cấp

137

Nguyễn Văn Quyền

SG

 

 

 

Khân cấp

138

Nguyễn Văn Đông

SG

 

 

 

Khân cấp

139

Nguyễn Văn Điền

SG

 

 

 

Khân cấp

140

Nguyễn Văn Trường

SG

 

 

 

Khân cấp

141

Nguyễn Công Danh

SG

 

 

 

Khân cấp

142

Nguyễn Văn Trơn

SG

 

 

 

Khân cấp

143

Thân Văn Lý

SG *********

 

 

****************

Khân cấp

144

ly Ngọc Xuân

SG / CK

$172.00

$4.00

08/01/21

Khân cấp

145

Nguyễn Anh Ngọc

SG/CK

$100.00

$2.00

08/05/21

Khẩn cấp

146

Trương Thu Oanh

SG/CK

$100.00

$2.00

08/05/21

Khân cấp/Covid

 

 

 

 

 

$14,251.00

 Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

****************

***********

 *********

 

 Hỗ Trợ dich Covid

Chuyển khoản qua

147

Trần Tấn Lợi

SG

$88.00

$7.00

 

Ngân hàng tại VN

148

Trân Văn Thọ

Gia Lai

$88.00

 

 

 

149

Nguyễn văn Nô

Tiền Giang

$88.00

 

 

 

150

  Quang Phú

SG

$88.00

 

 

 

151

Phan Huy Đức

Củ Chi

$88.00

 

 

 

152

Phan Hòng Trúc

SG

$88.00

 

 

 

153

  văn Ngon

Bình Dương

$88.00

$6.00

 

 

154

Nguyễn văn Trường

SG

$132.00

$6.00

08/16/21

Đám Ma

155

Thạch Khoảnh

Trà Vinh

$88.00

 

 

 

156

Võ Văn Vui

Vĩnh Long

$88.00

 

 

 

157

Trần Vĩnh Cung

Kiên Giang

$88.00

 

 

 

158

Hồ Phùng Hải

SG

$88.00

 

 

 

159

Trần Hòa Xuân

Cần Thơ

$88.00

$6.00

 

 

160

Ng Thị Minh nguyệt

SG/ GĐ NV Tr

$88.00

$1.00

 

 

161

Nguyễn Minh Lý

SG

$300.00

$3.00

08/16/21

 Theo đề nghị : 2 QP

162

Nguyên Văn Quyền

SG

$88.00

$20.00

 

 

163

Nguyễn Trí Mai

SG

$88.00

 

 

 

164

Nguyên Tấn Nở

Cần Thơ

$88.00

 

 

 

165

Võ Văn Bé

Cần Thơ

$88.00

 

 

 

166

Nguyễn văn Điền

SG

$88.00

 

 

 

167

Nguyễn Thế Dân

Bình Dương

$88.00

 

 

 

168

Truương Duy Ngọc

Khánh Hòa

$88.00

 

 

 

169

Trần Văn An

Khánh Hòa

$88.00

 

 

 

170

Võ Thị Trốn

Khánh Hòa

$88.00

 

 

 

171

Võ Đình Trí

Khánh Hòa

$88.00

 

 

 

172

Nguyễn Anh Ngoc

SG

$88.00

 

 

 

173

Nguyễn Huệ

SG

$176.00

 

 

Hôi TG tặng TNV

174

Nguyễn Văn Thanh

SG

$88.00

 

 

 

175

Lê Ngọc Trưng

Quảng Ngãi

$88.00

 

 

 

176

Lê Ba

Quảng Ngãi

$88.00

 

 

 

177

Lê Mai

Quảng Ngãi

$88.00

 

 

 

178

Bùi Minh Thành

Quảng Ngãi

$88.00

 

 

 

179

Lư Thanh Thúy

Tiền Giang

$88.00

 

 

 

180

Phan Hông Thuy

SG

$88.00

 

 

 

181

Phạm Thị Út

SG

$88.00

 

 

 

182

Phạm Thế Oanh

SG

$88.00

$20.00

 

 

183

Trần Ngọc Anh

Bình Định

$176.00

$15.00

09/01/21

Theo đề nghị Ân nhân

184

Nguyễn Hữu Oánh

SG

$88.00

 

 

 

185

Trần Mộng Giao

Vĩnh Long

$88.00

 

 

 

186

Ly Ngọc Xuân

SG

$176.00

 

 

Theo đề nghị Ân nhân

187

Huy Tôn

SG

$88.00

 

 

 

188

Dương Trí Đức

Cần Thơ

$88.00

 

 

 

189

Ngô Văn Hường

Tiền Giang

$88.00

 

 

 

190

Nguyễn Văn Đông

SG

$88.00

 

 

 

191

Võ Hữu Quyền

Bình Thuận

$88.00

 

 

 

192

Diêu Thiện

Vĩnh Long

$88.00

$5.00

 

 

193

Võ Văn Kiệt

Bình Thuận

$88.00

$10.00

09/06/21

 

194

Bành Chải

Cần Thơ

$88.00

 

 

 

195

Đặng Hồng

Bà Rịa-VT

$88.00

 

 

 

196

Lê Thuyên

Đồng Nai

$88.00

 

 

 

197

Nguễn Văn Sáu

Vĩnh Long

$88.00

 

 

 

198

Nguyêễn Văn Bé

Kiên Giang

$88.00

 

 

 

199

Lương Ngoc Tươi

Vĩnh Long

$88.00

 

 

 

200

Hà Văn Thắng

Đồng Nai

$88.00

 

 

 

201

Nguyễn Văn Hoa

SG

$88.00

 

 

 

202

Huỳnh Trị

Đồng Nai

$88.00

$5.00

 

 

203

Hồ Văn Quản

SG

$88.00

$15.00

09/08/21

 

204

Nguyên Văn Minh

SG

$88.00

 

 

 

205

Nguyễn Kim Hùng

SG

$88.00

 

 

 

206

Trân Văn Tịnh

SG

$88.00

 

 

 

207

Nguyễn Cát Hồng

SG

$88.00

 

 

 

208

Nguyễn Công Danh

SG

$88.00

 

 

 

209

Lý Phước Thọ

SG

$88.00

 

 

 

210

Lê Mẫn

SG

$88.00

 

 

 

211

Phạm Thị Truyền

Đồng Nai

$176.00

 

 

Theo đề nghị Ân nhân

212

Phan Thị Rắc

Đồng Nai

$88.00

 

$7,373.00

 

213

Đoàn Thị Thơ

Đồng Nai

$88.00

 

 

 

214

Nguyễn Thị Mơ

Đồng Nai

$88.00

 

 

 

215

Nguyễn Văn Nhường

Đồng Nai

$88.00

 

 

 

216

Trương Đình Quang

Đồng Nai

$88.00

 

 

 

217

Thân Văn Lý

SG

$88.00

 

 

 

218

  Thị Len

SG

$88.00

$10.00

 

 

219

Phạm Thế Oanh

SG

$88.00

 

 

Đám Ma

220

Bùi Minh Thành

Quảng Ngãi

$88.00

$10.00

09/16/21

 

221

QP Lâm Thị Thưng

Bạc Liêu

$88.00

 

 

 

222

Định Văn Khuê

SG

$88.00

 

 

 

223

Nguyêễn Viết Trung

SG

$100.00

 

 

KB Dưỡng Võ tặng

224

Hồ Phước Hảo

Tiền Giang

$88.00

 

 

 

225

QP Nguễn Thị Nở

Bến Tre

$88.00

 

 

 

226

Nguyên Văn Chánh

Tây Ninh

$88.00

 

 

 

227

Nguyễn Võ Duyên

Bà Rịa-VT

$88.00

 

 

 

228

Phạm Thế Oanh

SG

$250.00

$5.00

 

CĐ 2/15 TK Phúng Điếu

229

Kim T Minh

SG

$88.00

 

 

 

230

Tưởng Văn Mỹ

Trà Vinh

$88.00

$8.00

09/20/21

 

231

Hoàng Văn Ất

Quảng Trị

$88.00

 

 

 

232

Nguyễn Văn Đạt

Thừa Thiên

$176.00

 

 

Theo đề nghị Ân nhân

233

Lê Văn Nhơn

Thừa Thiên

$88.00

 

 

 

234

Trần Ngọc Thông

Quảng Trị

$88.00

 

 

 

235

Phùng Kiểm

Quảng Trị

$88.00

 

 

 

236

Trần Văn Được

Bình Định

$88.00

 

 

 

237

  Trinh

SG

$88.00

$5.00

 

 

238

Lê Quang Tài

Quảng Trị

$88.00

$4.00

 

 

239

Nguyễn Thị Bích

Đà Nẳng

$88.00

 

 

 

240

Nguyêễn Thi  Vĩnh

Bình Thuận

$88.00

 

 

 

241

Nguyên Anh Ngọc

SG

$88.00

$2.00

 

 

242

Nguyên Thị Thêu

Tiền Giang

$132.00

$6.00

10/20/21

 

243

Phan Thị Chúc

Vinh Long

$132.00

 

 

 

244

Trịnh Khải Trường

Khánh Hòa

$88.00

 

10/21/21

 

245

Đoàn Văn Chuộng

Tiền Giang

$88.00

 

10/23/21

 

246

Nguyễn T N Châu

SG

$88.00

$2.00

10/26/21

 

247

Đặng Văn Anh

Vinh Long

$88.00

 

11/08/21

 

248

Trần Mộng Giao

Vinh Long

$44.00

 

 

 

249

Truương Duy Ngọc

Khánh Hòa

$88.00

 

11/15/21

 

250

Nguyễn Văn

Khánh Hòa

$88.00

 

11/14/21